Træningsideologi

Hunden har gennem 10.000er af år tilpasset sig menneskets måde at leve på (er blevet domesticeret) og er med sine højt udviklede kommunikationsevner en mester i at udtrykke sig og samarbejde med andre individer.

I modsætning til mennesker benytter hunden sig primært af kropssprog (op til 95%). Man kan sammenligne det lidt med tegnsprog – en fuldt udviklet og nuanceret sprog-/kommunikationsform.

Vi kan ikke give hunden stemmebånd, som vil gøre den i stand til at kommunikere på vores foretrukne måde, men vi er selv i stand til at lære at kommunikere med tegn-/kropssprog og på den måde skaffe os ”adgang” til hundens” sprog-univers”.

Hunden kan lære at adlyde verbale kommandoer, men i vores samarbejde med hunden kan vi drage stor fordel af også at benytte hundens foretrukne kommunikationsform. Benytter vi tegn-/kropssprog kan vi nuancere træningen, undgå fysiske overgreb og i langt højere grad motivere hunden til at udføre opgaver for eller sammen med os.

Vi arbejder primært med operant indlæring vha. positive forstærkninger, dvs. der fokuseres på det hunden gør rigtigt, og den forstærkes og belønnes herfor. I træningen skaber vi situationer, hvor hunden let kan gøre, som vi ønsker, dermed kan vi forstærke hunden ofte, og den lærer præcist, hvad der betaler sig bedst for den.

Med denne træningsform får vi hunde, der gerne vil lære og gerne vil samarbejde med os.

Vi lægger i træningen vægt på, at såvel hund som ejers behov tilgodeses. du lærer at ”læse” og kommunikere med din hund og lærer samtidig ”altid at være et skridt foran” så problematiske situationer kan undgås.

Træningen baseres på lyst frem for frygt, og ejeren vejledes samtidig i at drage omsorg for hunden i hverdagen. Det hjælper hunden til naturligt at se sin ejer som leder af flokken, og basis for et behageligt og givende samvær er skabt.