Uddannelser

Eksamineret hundeadfærdsinstruktør:

Den teoretiske del består af i alt ca. 220 timer inkl. test og holdpraktik.
Den praktiske del består af i alt ca. 230 timer samt teori på holdene.

Uddannelsen er bygget op i 3 moduler fordelt over tre semestre af hver ½ års varighed. Teoretisk undervisning en aften ugentlig á 3 timer, samt løbende deltagelse med hund samt aktivt som underviser på træningshold. 

Eksamen:

De afsluttende eksaminer består af en teoretisk eksamen af tre timers varighed, en praktisk eksamen af en times varighed og en mundtlig af ca. 30 min. varighed med 30 min. forberedelse. Til alle afsluttende eksaminer er udefrakommende censor tilknyttet.

Uddannelsen til eksamineret hundeadfærdsinstruktør omhandler bl.a. læren om:

Ulven Racekendskab
Hundesprog Drifter
Anatomi og fysiologi Sygdomslære / førstehjælp
Udviklingsperioder Angst/aggressivitet/aggression
Alternative behandlingsmetoder Kommunikation og psykologi
Hundemassage

Eksamineret hundeadfærdsspecialist:

Den teoretiske del består af i alt ca. 100 timer
Den praktiske del består af deltagelse i minimum 20 konsultationer omhandlende adfærdsproblemer

Uddannelsen er en overbygning på uddannelsen til eksamineret hundeadfærdsinstruktør med fokus adfærdsproblemer og afhjælpning af disse. Den er bygget op i 3 moduler fordelt over tre semestre af hver ½ års varighed.

Eksamen:

De afsluttende eksaminer består af en teoretisk eksamen af 2 timers varighed, samt en praktisk eksamen i form af en adfærdskonsultation med udarbejdelse af tilhørende træningsplan. Til den afsluttende eksamen er udefrakommende censor tilknyttet.

Uddannelsen til eksamineret hundeadfærdsspecialist omhandler bl.a. læren om:

Angsttyper hos hunde
Aggressionstyper hos hunde
Tvangsadfærd og stereotypiadfærd
Avl og opdræt
Kamphunde
Smerter/bevægelseslære
Stress typer
Hvalpe/mentaltest
Normaladfærd/problemadfærd
udvidet racekendskab